Posted by on / 0 Comments

Ik ben al jaren gebiologeerd door en van fractals. Wat zijn fractals eigenlijk? Fractals(Eng), Ned. Fractaal is een meetkundige Figuur die zelfgelijkend is. Een figuur welke is opgebouwd uit min of meer gelijke vormen die lijken op de vorm zelf. Fractals hebben oneindig veel details men kan blijvend inzoomen. Bij sommige fractals komen motieven voor die zich op steeds kleinere schaal herhalen. Doorgaans kunnen fractals gegenereerd worden door het herhaald toepassen van een bepaalde bewerking. Je zou kunnen zeggen: het is wiskunde verbeeld. De term fractal werd geïntroduceerd in 1975 door Benoît Mandelbrot. fractus (Lat)=gebroken.

Fractalmeetkunde is de tak van wiskunde die zich bezighoudt met de eigenschappen van fractals. Het is een aanvulling op de klassieke meetkunde, met toepassingen in wetenschap, technologie en computerkunst. Ik maak gebruik van een aantal verschillende software programma’s, eigenlijk is het een constant experimenteren, ook blijft er een mate van toevalligheid bestaan wat ik ideaal, lees spannend, vind. Het is als een ontdekkingstocht door een vreemde stad, er valt van alles te zien en te beleven. Het is de begrenzing van de maker die het beeld bepaald. Ik werk zowel met 2D als met 3D Fractal Software. Met de ontwikkeling en realisering van 3D printers is het nu ook mogelijk de fractals in werkelijkheid vorm te geven. Binnenkort naast illustraties van fractals ook 3d geprinte fractals bij Van Swigchem Design te koop!

Ik maak graag gebruik van fractals als aanzet, verwerking in Illustraties. Het zal je niet verbazen dat “sci-fi” onderwerpen zich uitstekend lenen voor deze vaak vreemde onaardse vormen.